CENNÍK

INTERIÉRY

INTERIÉROVÝ DIZAJN

cena

16€/m2

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

cena

11€/m2

REALIZAČNÝ DOZOR

cena

*Bezplatné, inak 25€/m2

*Pri realizácii našimi profesistami a dodanim materiálu od nás.

ARCHITEKTÚRA

VIZUALIZÁCIE / ANIMÁCIE EXTERIÉROV

cena

Individuálne nacenenie

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

cena

7€/m2

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

cena

Individuálne nacenenie

REALIZAČNÝ PROJEKT

cena

Individuálne nacenenie

OSTATNÉ

KLIENTSKÝ SERVIS

cena

30€/hod

CESTOVNÉ NÁKLADY

cena

0,50€/km

KONTAKT

+421 951 301 225

info@stehno.sk

NAVŠTÍVTE NÁS

Zlatovská 1061, 911 05 Trenčín

Rezervujte si termín telefonicky alebo e-mailom.

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Prvé stretnutie a obhliadka priestorov v prípade, že sa jedná o rekonštrukciu existujúceho priestoru. Pri obhliadke, priestor zameriame pre potreby nasledujúcich dizajnových úkonov a následne jeho skutkový stav zdigitalizujeme. V prípade, že sa jedná o ešte neexistujúcu novostavbu postačí nám projektová dokumentácia od architekta.

Interiérový dizajn / štúdia. Podľa Vami prinesených obrázkov a popisu vytvoríme dizajnový moodboard, ktorý Vám priblíži našu víziu k návrhu. V moodboarde si predstavíme farebnú kombináciu a materiálové prevedenie zariaďovacích prvkov. Taktiež si bližšie ukážeme pomocou obrázkov, ktorým dizajnovým smerom sa budeme uberať a aký celkový dojem a pocit z interiéru chceme dosiahnuť. Interiérový dizajn je možné 1x pripomienkovať.

Fotorealistické 3D vizualizácia zobrazujúce dizajnovú ideu v 3D.
Tento proces trvá cca 1 mesiac.

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Projektová dokumentácia. PD obsahuje kompletnú výkresovú dokumentáciu pre vyhotovenie interiéru podľa návrhu. Výkresy nábytku na mieru pre stolára, kladačské plány, rozkres elektrických rozvodov, vodoinštalácie a odpadov. Situačné výkresy rozmiestnenia mobiliáru a ostatných zariaďovacích prvkov (Ak je potreba). SDK podhľady, materiálové riešenie povrchov, výkresy osvetlenia či špecifických detailov. Nákupný zoznam typových zariaďovacích prvkov. Približná cenová kalkulácia projektu.

Celkovú kalkuláciu projektu je možné stanoviť až po dohode a upresnení presných dodávateľov a profesistov.

Tento proces trvá cca 1-2 mesiace

*K projektovej dokumentácii je potrebné si objednať službu interiérový dizajn.

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Príprava rozpočtu. Na príprave podrobného rozpočtu pracujeme pomocou zdieľanej tabuľky, do ktorej máte kedykoľvek prístup a môžete jednotlivé položky komentovať a schvaľovať. Rozpočet sa najskôr naceňuje na hrubo a priebežne sa aktualizuje podľa cenových ponúk od dodávateľov.

Obstaranie vzoriek materiálov pre lepšiu predstavu o nábytku a ostatných zariaďovacích prvkov.

Obhliadka priestoru. S potrebnými profesistami spravíme prehliadku bytu / domu, kde si prejdeme potrebné informácie k projektu. Profesisti budú mať možnosť zamerať priestor pre potreby ich ďalšej práce.

Naplánovanie objednávok stavebného materiálu podľa potrieb jednotlivých profesistov, prevzatie pri doručení na adresu. Vybavenie reklamácií poškodených či chybných dodávok materiálu.

Začiatok stavebných prác. Po obhliadke s profesistami si naplánujeme harmonogram prác tak, aby realizácia napredovala plynulo. Pri stavebných prácach vykonávame autorský dozor, dohliadame na to, aby bol interiér prevedený v zmysle návrhu. Riešime prípadné skryté konštrukčné prekvapenia.

Montáž nábytku a dokončovacie práce. Po ukončení stavebných prác je interiér pripravený na montáž nábytku. Priebežne objednávame a doručíme na miesto potrebné zariaďovacie prvky a dizajnové doplnky.

Ukončenie realizácie. Dom / byt pripravený na sťahovanie.

Tento proces trvá cca 3 - 6 mesiacov, podľa veľkosti a náročnosti projektu.

*K interiéru na kľúč je potrebné si objednať službu interiérový dizajn a projektová dokumentácia.

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Prevedenie pôdorysu do digitálnej formy.
3D model budovy / budov, vymodelovanie exteriéru projektu.
Vizualizácie vo vami preferovaných formátoch od malých pre webové rozhranie až po veľkoformátové obrázky pre billboardy. Vizualizácie je možné osadiť do už existujúceho prostredia.
Animácia projektu. Prelet - krátky film zachycujúci nehnuteľnosť.

Doba dodania cca 1 - 2 mesiace.

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Prvé stretnutie, na ktorom sa zoznámime a vysvetlíte nám, ako si Váš domov predstavujete. My následne podľa vašej predstavy vypracujeme návrh / architektonickú štúdiu Vášho domu. Štúdia obsahuje pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností, 3D model domu a vizualizácie exteriéru s materiálovými riešeniami.

V cene sú zahrnuté 2 varianty riešenia.
Doba dodania cca 1-2 mesiace.

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Na základe architektonickej štúdie vypracujeme realizačný projekt. Tento projekt slúži ako na stavebné povolenie tak aj na samotnú realizáciu domu.

Realizačný projekt obsahuje výkres situácie objektu, sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, podrobné stavebné výkresy (pôdorysy, pohľady, rezy), riešenie stavebných detailov, projekt statiky, projekt a všetky potrebné výkresy a rezy pre vodovod, kanalizácie, plynoinštalácie, projekt vykurovania, projekt elektroinštalácií, bleskozvodu, projekt požiarnej ochrany, výpočet energetickej hospodárnosti budovy (EHB) ako aj projekty všetkých potrebných prípojok a podrobnú projektovú dokumentáciu pre jednotlivých profesistov atď.

Doba dodania cca 2 -3 mesiace.

Vieme, že, ako náš klient ste náročný človek. Profesionál, ktorý má rád veci pod kontrolou. Svoj čas rozumne rozdeľujete medzi svoju kariéru a osobný život. Preto svoj čas už nemusíte míňať na starosti okolo domu. Váš projekt archivujeme a vieme o ňom viac ako ktokoľvek iný. Vieme Vám povedať do kedy máte platnú záruku. Všetky bločky a faktúry môžete mať u nás archivované. Už žiadne starosti a plytvanie časom na úlohy, ktoré riešiť nemusíte!

Pokazí sa Vám práčka? Zavoláte nám a my za Vás vybavíme reklamáciu, prípadne vyberieme novú podľa potrebných rozmerov a špecifikácie. Zabezpečíme odvoz starej práčky, dovoz novej a jej inštaláciu.

Tým nechceme povedať, že naša práca je nekvalitná, ale, že si vážime Váš čas a chceme Vás odbremeniť od tých najotravnejších vecí spojených s bývaním.

Cena za nami poskytovaný servis je vypočítaná podľa času stráveného nad riešením problému podľa hodinovej sadzby.
Príklad: vybavenie reklamácie / objednanie novej práčky - 1h, odvoz práčky - 1h, dovoz a inštalácia novej práčky 1,5h. Spolu: 3,5h * 40,00€ = 140,00€
Cena práčky ako takej, doprava a inštalácia sú predmetom samostatnej cenovej ponuky.

V prípade služieb nad rámec uvedených v cenovej ponuke projektu sú účtované cestovné náklady.